Urubuga rw'amategeko n'imanza by'u Rwanda

Kugera ku makuru yose y'amategeko y'u Rwanda

Uru rubuga ruriho amategeko, amateka n'amabwiriza akurikizwa mu Rwanda, agabanyijemo ibyiciro icumi bikurikira: Amategeko shingiro, Amategeko ajyanye n’Uburenganzira bwa muntu, Amategeko ajyanye n’Ububanyi n’amahanga, Amategeko mpanabyaha, Amategeko ajyanye n’Umutekano, Amategeko y’ubucamanza, Amategeko y’ubutegetsi, Amategeko y’imisoro, Amategeko mbonezamubano, Amategeko y’ubucuruzi. Ruriho kandi imanza zimwe na zimwe zatoranyijwe zaciwe n'inkiko nkuru zo mu Rwanda: Urukiko rw'ikirenga, Urukiko rw'ubujurire, Urukiko rukuru n'Urukiko rukuru rw'ubucuruzi.

map